Счетоводна къща Прима Интелект

София, ул. "Перник" 121

Промоция

 • За нас

BG   EN

   Счетоводна къща „Прима Интелект” е създадена през 1996. Ние сме млад и амбициозен екип, който се стреми максимално ефективно и на разумна цена да задоволява потребностите на своите клиенти.

   Имаме опит в много сфери на стопанския живот – производство, външна и вътрешна търговия, ресторантьорство, туризъм, транспорт, строителство, реклама, информационни услуги, консултантски услуги, сдружения с идеална цел (фондации, асоциации и т.н.), свободни професии.

   Стремим се да бъдем максимално гъвкави и да подхождаме индивидуално към всеки клиент.

   Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и с всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.

   Предлагаме ви коректен договор за счетоводно обслужване с перфектна защита на вашите интересите.

   Работим с млад и квалифициран персонал, който извършва дейност по цялостно текущо и периодично счетоводно обслужване. Всички наши служители са с висше образование, магистърски степени в икономически специалности.

   Ние осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги чрез допълнителни обучения и квалификации на персонала си включително посещаване на семинари и участия в конференции.

   За качественото и добро обслужване и защита на интересите на нашите клиенти, ползваме и услугите на външни специалисти в областта на одита, счетоводството и правото.

 

София, ул. "Перник" 121; телефон: 828 0475; 828 0479; факс: 828 0482; е-mail: office@primabg.net

Създадено от OnlineMarketing.bg