BG

EN

Счетоводна къща Прима Интелект
Промените в закона за корпоративното подоходно облагане – стъпка към въвеждане на новата счетоводна директива?

Промените в закона за корпоративното подоходно облагане – стъпка към въвеждане на новата счетоводна директива?

Когато седна да чета някой материал или коментар, винаги имам „едно наум” за информацията, поместена в текста, и тази, оповестена в самото заглавие. Понякога само поставянето на даден препинателен знак е в състояние да подскаже, че очакванията невинаги ще отговорят на действителността или поне оставят свобода на четящия сам да направи оценка и изводи на база на своето разбиране по поставения проблем.

Прочети »

Специална регистрация по ДДС в НАП от 01. 01. 2015 г. за българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги, предоставяни на лица от други държави-членки на ЕС

Специална регистрация по ДДС в НАП от 01. 01. 2015 г. за българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги, предоставяни на лица от други държави-членки на ЕС

От 1 януари 2015 г. всички доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно излъчване и електронни услуги ще се облагат според мястото, където е установен получателят. За да се гарантира правилното данъчно облагане на тези услуги, предприятията от Европейския съюз (ЕС) и от държави извън ЕС ще трябва да определят статуса на техния клиент (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и мястото, където е установен този получател (в коя държава от ЕС или извън ЕС).

Прочети »

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ на депозит при сключен договор за наем

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ на депозит при сключен договор за наем

Как следва да бъде документиран изплатеният депозит от гледна точка на ЗДДФЛ?

Прочети »

Измамници ”връщат” пари от името на НАП, но искат сметка

Измамници ”връщат” пари от името на НАП, но искат сметка

Измамници атакуват с имейли от името на НАП, съобщават от агенцията. Стотици хора са получили писма, че имат да им връщат до 1000 лв., но се иска банкова сметка.

Прочети »

Публикувано е общо становище на изпълнителния директор на НАП по прилагане на ЗДДС 30 Юли 2014

Публикувано е общо становище на изпълнителния директор на НАП по прилагане на ЗДДС 30 Юли 2014

Общо становище № 20-00-158/28.07.2014 г. на изпълнителния директор на НАП във връзка със съобразяване на административната практика на ВАС по прилагане на ЗДДС относно право на приспадане на ДДС за леки автомобили и др.

Прочети »

Публикувано е Указание НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход

Публикувано е Указание НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход

Публикувано е Указание НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми.

Прочети »

© 2014 Прима Интелект ЕООД - всички права запазени.

Създадено от OnlineMarketing.bg