Политика за поверителност

1. Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайта Прима Интелект ЕООД („уеб сайта“). Политиката покрива обработката на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

2. За целите на Регламента за защита на личните данни, ние сме АДМИНИСТРАТОР на лични данни и всякакви запитвания относно обработката на Вашите данни трябва да се адресират към Управителя г-жа Десислава Тортопова, e-mail: office@primabg.net

3. Като използвате този уеб сайт, Вие се съгласявате с тази Политика.

Информация, която събираме

4. Ние събираме лични данни, единствено ако са предоставени директно от Вас – съобразно нормативните изисквания за регистрация за искане на оферта или за безплатна консултация, които подавате с изрично съгласие, за да можете да ползвате услугите предоставяне чрез искане през уеб сайта и да получите отговор на посоченият контакт.

Използване на вашата информация

5. Ние обработваме и съхраняваме личните ви данни, които сте ни предоставили, в съответствие с изискванията на Регламента.

6. Информацията, която събираме и съхраняваме, се използва единствено за предоставяне на услуги към вас в отговор на запитванията/исканията през уеб сайт и за изпълнение на договорните ни задължения с вас.

Предоставяне на вашата информация

7. Ние може да предоставяме вашата информация на регулаторните органи и органите на реда, като се съобразяваме с приложимите закони.

Контрол на използването на вашите данни

8. Ако сте дали съгласие за използване на личните ви данни за конкретни цели, може да оттеглите съгласието си или да го коригирате по всяко време. Ако не желаете да използваме вашите данни или искате да коригирате съгласието, което сте ни предоставили, може да се свържете с нас на посочените по-горе контакти.

Къде съхраняваме и трансферираме данните ви

9. Ние не събираме, не обработваме и не разкриваме чувствителни лични данни, като раса, религия, или политическа принадлежност.

10. Ние може да разкрием вашите лични данни извън нашата група:
a. В случай, че продадем или закупим бизнес или активи, при което може да се наложи да разкрием личните ви данни към продавача/купувача;
b. Ако бизнесът ни е закупен от трета страна, при което личните данни за всичките ни клиенти ще бъдат част от активите, които трансферираме към купувача. Тези трансфери ще бъдат съобразени с условията на конфиденциалност и защита на личните ви данни и условията на поверителност ще бъдат запазени и валидни.

11. Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме вашите лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим и да спазим законови и правни изисквания.

Сигурност

12. Предаването на информация по интернет или имейл не е сигурно. Въпреки, че предприемаме най-доброто, за да защитим вашите лични данни, ние не може да гарантираме сигурността на данните, докато се предават от вас към нашия сайт. Всякаква такава трансмисия е ваш риск. След като получим вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и протоколи за нейната защита.

Линкове към трети страни

13. Вие може да намерите линкове към сайтове на трети страни. Тези уеб сайтове имат своите собствени политики за поверителност, с които трябва да се запознаете. Ние не носим отговорност за техните политики, тъй като нямаме контрол върху тях.

Използване на „бисквитки“

14. Нашият уеб сайт използва „бисквитки“. Ние използваме бисквитките да събираме информация при използване на нашите услуги и да предоставим статистическа информация за посещенията в нашия сайт. Тази информация не ви идентифицира персонално – тя е статистическа информация относно посетителите и тяхното ползване на сайта. Ние също може да събираме информация относно вашето ползване на интернет чрез бисквитка файл. Където се ползват, тези бисквитки се свалят автоматично на вашия компютър. Съхраняват се на твърдия диск на компютъра ви. Помагат ни да подобрим нашия сайт и услугите, които ви предоставяме. Всички компютри могат да откажат бисквитки. Това може да стане чрез активиране на настройките, което ви дава възможност да откажете бисквитките. Моля отбележете, че ако изберете отказ, може да не получите достъп до някои секции на уеб сайта ни. Където работим с рекламодатели, те също може да ползват бисквитки, върху които ние нямаме контрол. Такива бисквитки се свалят автоматично, когато кликнете на рекламите на сайта.

Вашите права

15. Регламента за защита на личните данни ви дава право на достъп до личните ви данни, които има при нас. Моля, свържете се с нас за указания за попълване на Искане за достъп до данни. Услугата ще я изпълним в 30 дневен срок.

16. Вие имате право на корекция на съгласията, лимитиране на обхвата на съгласията, прекратяване на обработването, заличаване на личните данни (в рамките на законоустановеното). За упражняване на правата си, моля да се свържете с нас.

Промени в Политиката

17. Ние може периодично да актуализираме политиката, поради което ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как защитаваме вашите лични данни.

Меню