ISO/IEC 27001:2013

BG

EN

Счетоводна къща Прима Интелект
Прима Интелект

За нас

От 1996 година в счетоводна къща „Прима Интелект” извършваме услуги, съобразени с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и с всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.

Имаме опит в много сфери на стопанския живот – производство, външна и вътрешна търговия, ресторантьорство, туризъм, транспорт, строителство, реклама, информационни услуги, консултантски услуги, сдружения с идеална цел (фондации, асоциации), свободни професии.

Всички наши служители са с висше образование - магистърски степени в икономически специалности.

Услуги

 • Счетоводна отчетност
 • Счетоводен анализ на стопанската дейност
 • Регистрация по ДДС
 • Изготвяне на трудови договори
 • Годишно счетоводно приключване
 • Вътрешен и външен финансов одит
 • Защита интересите на клиента пред данъчните органи
 • Правни и данъчни консултации
 • Подбор на счетоводен персонал
 • Съхранение на документални архиви
 • Данъчен адрес и адрес за кореспонденция в България

Свържете се с нас

02-4399930
02-8280475
02-8280479

Прима Интелект
София, 1309
ж.к. Зона Б19
бул. "Инж. Иван Иванов" 39, ет.2, ап.27

office (@) primabg.net

© 2021 Прима Интелект ЕООД - всички права запазени.

Създадено от OnlineMarketing.bg