Контакти

За връзка

02-4399930 / 02-8280475 / 02-8280479
LinkedIn

Форма за контакти


Директни телефони

Венета Тошева – 02-4399937
Виолета Евтимова – 02-4399941
Десислава Тортопова – 02-4399930
Десислава Гроздева – 02-4399934
Елисавета Стоянова – 02-4399936

Катерина Русева – 02-4399932
Лорета Иванова – 02-4399939
Петя Стоянова – 02-4399933
Силвия Ставрева – 02-4399938
Цветослава Иванова – 02-4399935

Меню